Voorwaarden nominaties Sportgala Gennep

We houden voor de nominaties van het sportgala de omschrijving van sport van Wikipedia aan:

Een sport kan omschreven worden als een fysieke krachtmeting(bv zwemmen), fysiek spel (bv voetbal) of denkspel (bv schaken) dat op reglementaire wijze in competitieverband gespeel kan worden.

Categorieën Junior sportgala

De prijzen worden uitgereikt in de volgende twee categorieën

Junior Individuele sportprestatie van het jaar (t/m 15 jaar)

Voorwaarde: Het talent moet geboren, getogen en/of inwonend zijn in de gemeente Gennep. Daarnaast is de prestatie het afgelopen jaar geleverd (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019) en gedurende het sportjaar was de persoon in ieder geval jonger dan 16 jaar)

Junior Team sportprestatie

Voorwaarde: De ploeg / het team moet ingeschreven zijn in de gemeente Gennep. Daarnaast is de prestatie het afgelopen jaar geleverd (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019) en zijn de teamleden gedurende het sportjaar in ieder geval jonger dan 16 jaar)

Categorieën volwassenen Sportgala

De prijzen worden uitgereikt in de volgende vijf categorieën:

1. Talent van het jaar (vanaf 16 jaar)

Voorwaarde: Het talent moet geboren, getogen en/of inwonend zijn in de gemeente Gennep. Daarnaast is de prestatie het afgelopen jaar geleverd (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019) en gedurende het sportjaar was het talent 16 jaar of ouder)

2. Individuele sportprestatie van het jaar

Voorwaarde: De persoon moet geboren, getogen en of inwonend in de gemeente Gennep zijn. Daarnaast is de prestatie het afgelopen jaar geleverd (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019).

3. Sportprestatie ploeg/team van het jaar

Voorwaarde: De ploeg / het team moet ingeschreven zijn in de gemeente Gennep. Daarnaast is de prestatie het afgelopen jaar geleverd (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019).

4. Coach van het jaar

Voorwaarde: De persoon moet geboren, getogen of inwonend zijn in de gemeente Gennep en/of een team of persoon uit de gemeente Gennep trainen / coachen. Het gaat dan om een prestatie die het afgelopen jaar geleverd is (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019).

5. Sportwaarderingsprijs

Deze prijs kan worden uitgereikt aan iedere actief betrokkene(n) van de (sport)club die je graag in het zonnetje wil zetten. Een bijzondere waardering aan degene(n) die zich op bijzondere wijze heeft/hebben ingezet, dan wel een bijzondere betekenis voor de sport heeft/hebben of heeft/hebben gehad.

Voorwaarde: De persoon (of personen) moet(en) een aantoonbare bijdrage geleverd hebben aan het sport- / verenigingsleven in de gemeente Gennep.

De periode

De prestaties zijn het afgelopen jaar (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019) geleverd. Voor de sportwaarderingsprijs geldt deze jaarperiode overigens niet.

Kampioenen

Alle kampioenen van het afgelopen jaar worden ook op een nog nader uit te werken manier in het zonnetje gezet. De verenigingen kunnen alle kampioenen ook online doorgeven.

Procedure

 1. Iedere vereniging wordt voor 1 september aangeschreven om personen en teams te nomineren. Tevens wordt ze gevraagd om alle kampioenen van het afgelopen jaar door te geven zodat dit overzicht compleet wordt.
 2. Vervolgens wordt de aankondiging voor nomineren van kandidaten via diverse media-kanalen gepubliceerd.
 3. Van 1 september t/m 31 oktober kan iedereen online (via www.Gennepdoetmee.nl) personen en teams nomineren in de zeven categorieën. Ieder mailadres kan eenmaal per categorie een kandidaat aandragen. Het is van belang een goede motivatieomschrijving bij de nominatie te geven. Nominaties zonder motivatie worden niet aangenomen.
 4. Uit alle aanmeldingen kiest de jury, op basis van aantallen en motivatie, voor de categorieën Junior Individuele sportprestatie van het jaar, Junior Sportprestatie ploeg/team van het jaar, Talent van het jaar, Individuele sportprestatie van het jaar, Sportprestatie ploeg/team van het jaar en Coach van het jaar drie genomineerden.
 5. De drie genomineerden worden op 20 november (online) gepubliceerd.
 6. Van 20 november t/m 3 december kan iedereen per categorie online stemmen op zijn of haar favoriet. Dit kan eenmaal per mailadres.
 7. Deze online stemming levert samen met de stemming van de vakjury een top drie notering en dus een winnaar op.
 8. De vakjury kiest tevens uit alle inzendingen voor de sportwaarderingsprijs één winnaar die tijdens het sportgala de prijs in ontvangst neemt.
 9. Tijdens het Sportgala op 13 december 2019 zijn de drie genomineerden per categorie aanwezig en worden de winnaars uitgeroepen.

De vakjury

De vakjury bestaat uit vijf personen:

 • Wethouder Rob Peperzak
 • (Sport)journalist Jos Gröniger
 • Mieke Arts
 • Roger Engelberts
 • Mystery guest

Onafhankelijk secretaris: Ron Klemann (Gennep Doet Mee)

De vakjury komt twee keer bij elkaar. De eerste keer direct na de algemene nominatieronde om de drie genomineerden te selecteren en een tweede keer om de uiteindelijke winnaars aan te wijzen.

De prijzen

De sportwaarderingsprijs is de ‘hoofdprijs’ en zal in de vorm van een wisseltrofee uitgereikt worden. De winnaar wordt gegraveerd in de trofee. Alle winnaars ontvangen een prijs (beker) en certificaat.