Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR)

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) in werking. Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing voor verenigingen en stichtingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen en stichtingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities.

Klik hier voor een document met uitgebreide informatie over de veranderingen die deze wet met zich meebrengen. In het document bevindt zich ook een stappenplan dat u als vereniging/stichting kunt doorlopen om te voldoen aan de WBTR.