Update Multisport-Platform

In de vorige verenigingsbrief van maart jongstleden is gecommuniceerd dat we in april, met maar liefst 15 sport- en beweegaanbieders, aan de slag gaan met een 10 weeks Multisport-programma. Het Multisport-Platform biedt kinderen vanaf 6 jaar de kans om direct na schooltijd op een laagdrempelige manier kennis te maken met allerlei sporten, verenigingen en beweegaanbieders uit de gemeente Gennep.

In de afgelopen weken hebben we verschillende promotiekanalen ingezet om er voor te zorgen dat we zoveel mogelijk kinderen bereiken om deel te nemen aan het Mulitsport-Platform. Helaas heeft dit niet geresulteerd in het aantal aanmeldingen dat we hadden verwacht. Op dit moment hebben ongeveer 25 kinderen zich aangemeld. Verdeeld over de 6 verschillende menu’s zijn dit ongeveer 4 kinderen per menu, wat echt te weinig is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de onzekerheid rondom Covid-19.

Op basis van de aanmeldingen is in overleg met de werkgroep besloten om:

Een aangepast programma aan te bieden

We hebben besloten dat het Multisport-programma door kan gaan. Echter zal dit dan in een andere vorm gedaan worden, dan voorheen bedacht. De zes verschillende programma’s die van origine op de planning stonden, worden samengevoegd tot één programma (menu gemeente Gennep). Doordat er in totaal veertien sport- en beweegaanbieders aangemeld hebben en het Multisport-platform tien weken duurt zullen er een aantal weken een dubbel programma zijn.

De deelnemende sport- en beweegaanbieders hebben hier reeds per mail informatie over ontvangen.