Gratis opleidingen voor sport- en beweegaanbieders

Tijdens de uitvoering van Sportakkoord Gennep wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar stellen van diensten om sport- en beweegaanbieders te ondersteunen. Dit wordt gedaan door middel van de zogeheten ‘sportservices’.

De sport- en beweegaanbieders binnen de gemeenten waar een lokaal sportakkoord is ondertekend, kunnen aanspraak doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportclubs, kaderleden en vrijwilligers. Dit kan in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te realiseren. Inmiddels hebben ruim 30 partners zich aan het Sportakkoord Gennep verbonden. Dit betekent dat ook sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Gennep aanspraak kunnen doen op services en daar kosteloos gebruik van maken. Samen zetten we sport en bewegen op de kaart, zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen én maken we onze verenigingen klaar voor de toekomst.

Op basis van o.a. de verenigingsmonitor, het Sportakkoord en diverse individuele gesprekken, zetten we op dit momenteel in de volgende service: Bestuurdersopleiding “Besturen met Impact”.

Bestuurdersopleiding “Besturen met impact”

Deze opleiding geeft bestuurders de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Bestuurders worden op weg geholpen om de club nog beter te organiseren. De opleiding vergroot kennis en vaardigheden én geeft handreikingen bij de uitdagingen waar bestuurders voor staan. De opleiding wordt georganiseerd vanuit de KNVB, maar is toegankelijk en geschikt voor bestuurders van allerlei soorten sportverenigingen en/of sportclubs. Lees meer

  • Vier bijeenkomsten, zelfstudie en een eindopdracht
  • Tijdsinvestering: 40 uur in ongeveer 4 maanden
  • Data: Woensdag 22 september, Woensdag 13 oktober 2021, Woensdag 10 november en woensdag 15 december.
  • Maximaal 17 deelnemers (bij een overschrijding van het max. aantal deelnemers hebben partners van het Sportakkoord voorrang)
  • Locatie: Sportpark Zwarteweg (SV Milsbeek)

Gennep Doet Mee - Beweegcoach Joey

Heb je vragen over deze bestuurdersopleiding?
Neem dan contact op met verenigingsondersteuner Joey, E: joey@negen.nl | T: 06 479 495 18

Ben je nog geen partner maar wil je wel profiteren van de voordelen van het sportakkoord?

Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen