Financiële zaken – Regelingen en subsidies voor sportverenigingen

TVS-regeling – Compensatie verhuurders binnensportaccommodaties

De gemeente maakt gebruik van de TVS-2 regeling, die de verhuurder van sportaccommodaties over het 4e kwartaal 2020 compenseert. Alleen de huur van formele sportorganisaties komt in aanmerking voor compensatie. Vooruitlopend op de verwachte teruggave vanuit het Rijk (na de zomer), zal de gemeente Gennep in de loop van dit voorjaar al overgaan tot het compenseren van de huur. Nader bericht hierover volgt in april. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 komt het Rijk met een soortgelijke regeling. De details hiervan zijn nog niet bekend. Yask kiest er voor om vooralsnog geen huurfacturen te versturen. Meer info vindt u hier.

Provinciale subsidie

De provincie Limburg heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om projecten te ondersteunen die de sport- en beweegdeelname van Limburgse jongeren in het primair onderwijs en kwetsbare senioren bevorderen. Lees hier of dit ook kansen voor uw organisatie biedt. Bij twijfel of vragen, neem contact op met verenigingsondersteuner Joey.

Gennep Doet Mee - Beweegcoach Joey
Joey Rutten

Verenigingsondersteuner | joey@negen.nl | 06-47949518