Verenigingsnieuws

Sportcafé Gennep zet aan tot denken

Maandagavond 13 september heeft het Sportcafé in Gennep plaatsgevonden. Een kleine 20 sport- en beweegaanbieders hebben met elkaar gesproken over de toekomst...
16 september 2021

GRATIS INTERACTIEVE WEBINARS VOOR SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS

Tijdens de Nationale Sportweek (17 t/m 26 september) kunnen sport- en beweegaanbieders kosteloos aansluiten bij één of meerdere webinars verzorgd vanuit...
09 september 2021

Extra inkomsten door de nieuwe statiegeldwet

Vanaf 1 juli 2021 wordt er statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Op elke frisdrank- en waterfles tot 1 liter zit vanaf dat moment 15 cent statiegeld....
30 juni 2021

Succesvol Multisport-Programma

In de afgelopen 10 weken hebben ongeveer 25 kinderen uit gemeente Gennep deelgenomen aan het Multisport-Platform. Het Multisport-Platform in Gennep is...
30 juni 2021

Toekomstperspectief van de sport(aanbieders)

14 juni 2021

De Gezondere Sportomgeving

Ook in gemeente Gennep gaan we aan de slag met een preventieakkoord. Het preventieakkoord gaat in op thema’s als de rookvrije generatie, inwoners op gezond...
29 april 2021

Gennepse binnensportverenigingen blijven in beweging!

15 april 2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR)

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) in werking. Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals...
12 april 2021

Financiële zaken – Regelingen en subsidies voor sportverenigingen

07 april 2021

Update Multisport-Platform

In de vorige verenigingsbrief van maart jongstleden is gecommuniceerd dat we in april, met maar liefst 15 sport- en beweegaanbieders, aan de slag gaan...
06 april 2021

Op naar een veilig sportklimaat

Elke vereniging moet een plek zijn waar leden zich veilig voelen en met plezier kunnen sporten. Als bestuurder draag je zorg voor die veiligheid. Maar...
26 februari 2021

De impact van corona op het verenigingsleven

De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel (sport)verenigingen merkbaar. Ook voor mij als verenigingsondersteuner binnen de gemeente Gennep. Ik zie...
25 februari 2021

Sport- en beweegaanbieders in Gennep realiseren Multisport-platform

Onder leiding van een werkgroep, vertegenwoordigd door enkele sport- en beweegaanbieders, een gymdocent, en Gennep doet Mee, hebben we een mooi Multisport-Platform...
21 februari 2021

Gratis opleidingen voor sport- en beweegaanbieders

Tijdens de uitvoering van Sportakkoord Gennep wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar...
19 februari 2021

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

De TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) is bedoeld voor de verhuurder van sportaccommodaties in de gemeente Gennep die (een deel van) de...
15 februari 2021