Uitvoeringsbudget Sportakkoord

Vanuit het Sportakkoord Gennep is er in 2021 € 26.500 en in 2022 € 10.000 uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de thema’s uit het Sportakkoord Gennep.

Initiatiefnemers (ambitie-eigenaren) kunnen aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Zie hiervoor button aanvraagformulier uitvoeringsbudget. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Om de aanvraag van het uitvoeringsbudget in gemeente Gennep in goede banen te leiden hebben we het volgende uitgeschreven:

  • Organisatie uitvoeringsbudget gemeente Gennep
  • Financiën (inhoud, criteria en beoordeling van het uitvoeringsbudget)

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld, wat nu?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar joey@negen.nl.

Het kernteam controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden én daarmee in aanmerking komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een ruime meerderheid van het kernteam moet hier positief over besluiten. Bij twijfel kan het kernteam ook besluiten om de aanvraag terug te sturen naar de aanvrager, met het verzoek om het te verbeteren. Indien het kernteam een aanvraag afkeurt, is het voor de aanvrager niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over of hulp nodig bij het indienen van een aanvraag voor uitvoeringsbudget? Neem dan contact op met Joey Rutten door te mailen naar joey@negen.nl of te bellen naar 06-47949518.