Sportraad Gennep

In november 2019 hebben ruim 30 enthousiaste sport- en beweegorganisatie het Gennepse Sportakkoord ondertekend. Een van de acties uit het sportakkoord was het oprichten van een sportraad in gemeente Gennep.

“Met deze sportraad willen we de sport– en beweegaanbieders, het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties een platform bieden waarmee zij een gewaardeerde gesprekspartner worden van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we samen meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk sportbeleid bij maatschappelijke vraagstukken”, aldus Richard Teunesen.

Bekijk onze notitie voor meer informatie over de Sportraad Gennep.

Partnerschap

Om, in samenspraak met beleidsmedewerker Peter-Jan Mol, aan de slag te gaan met de ontwikkeling van nieuw sportbeleid hebben we jullie (sport- en beweegaanbieders, het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties) nodig om, namens jullie, invulling te kunnen geven aan dit beleid. Als belangenbehartiger staat we als sportraad graag voor jullie klaar. Echter is jullie partnerschap daar voor nodig. Klik hier voor meer informatie over partnerschap van de Sprotraad Gennep.

“We willen het voor alle inwoners uit gemeente Gennep mogelijk maken om met plezier te gaan en blijven sporten en bewegen”, aldus een lid van de werkgroep.

Entiteit

Op 16 december 2021 heeft bestuurslid Richard Teunesen, in volmacht van de andere bestuursleden, de notariële akte ondertekend. Hiermee is de sportraad een entiteit.

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen: Richard Teunesen (vertegenwoordiging binnensport), Tijn Wabeke (vertegenwoordiging buitensport), Isa Basten (vertegenwoordiging onderwijs), Joey Rutten (verenigingsondersteuner vanuit Gennep Doet Mee). Op dit moment zijn we nog op zoek naar een aantal bestuursleden: onafhankelijke voorzitter, secretaris en een vertegenwoordiger voor het domein zorg & welzijn. Heb je interesse of en/of wil je meer weten over een rol binnen het bestuur van de Sportraad Gennep? Stuur dan een mail naar joey@gennepdoetmee.nl of bel 06 479 495 18.