Sportraad Gennep

In november 2019 hebben ruim 30 enthousiaste sport- en beweegorganisatie het Gennepse Sportakkoord ondertekend. Een van de acties uit het sportakkoord was het oprichten van een sportraad in gemeente Gennep.

Met deze sportraad willen de werkgroep sport– en beweegaanbieders, het onderwijs en zorg en welzijn organisaties een platform bieden waarmee zij een gewaardeerde gesprekspartner worden van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen zij meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk sportbeleid bij maatschappelijke vraagstukken.

De werkgroep is onder begeleiding van Johan Vermeulen (procesbegeleider vanuit NOC*NSF) aan de slag gegaan met het bepalen van de richting en het samenstellen van wenselijke expertise binnen de Gennepse Sportraad.

“We willen het voor alle inwoners uit gemeente Gennep mogelijk maken om met plezier te gaan en blijven sporten en bewegen”, aldus een lid van de werkgroep.


Een sportraad is niet alleen van de initiatiefnemers. De sportraad is er voor iedereen die iets heeft met sport en bewegen in gemeente Gennep. Op maandag 2 november 2020 heeft de werkgroep, onder begeleiding van Johann Vermeulen en onze verenigingsondersteuner Joey Rutten het voorstel met de nog te nemen stappen tot definitieve vorming van de sportraad gepresenteerd aan 40 enthousiaste organisaties. Waarna deze organisaties met elkaar het gesprek aan zijn gegaan. Met de verkregen informatie, tips en ideeën is de werkgroep aan de slag om de notitie sportraad te definiëren.

Hierna heeft de werkgroep besloten om vanaf maart 2021 aan de slag te gaan met een oprichtingsbestuur (zie notitie bijlage 1: De route naar de operationele sportraad). Om tot dit oprichtingsbestuur te komen heeft de werkgroep afgelopen weken een aantal potentiële kandidaten benaderd. Deze zoektocht heeft tot op heden geresulteerd in Bart Akkersdijk (Lifestyle Health Center) en Tijn Wabeke (Sportconsulent Iedereen Kan Sporten). Richard Teunesen (Gennep Cougars) zal namens de huidige werkgroep zitting nemen in het oprichtingsbestuur.

Heb je vragen of ook interesse in een rol binnen het oprichtingsbestuur? Neem dan contact op met verenigingsondersteuner Joey Rutten via joey@negen.nl of 06-47949518.