Sport- en beweegmonitor Gennep

De gemeente Gennep en veel andere partners vinden sporten en bewegen belangrijk. Vandaar dat gezamenlijk een Genneps Sportakkoord is ontwikkeld met de ambitie dat iedereen met plezier zou moeten kunnen sportenen bewegen. Om inzicht te krijgen in het sport- en beweeggedrag en in de wensen en behoeften is een sport- en beweegmonitor uitgevoerd.

Meten is weten. In Gennep sporten en bewegen we veel. Maar nog niet voor iedereen is sporten en bewegen vanzelfsprekend. Met deze sport- en beweegmonitor willen we nog meer mensen in beweging brengen. In 2016 hebben we eenzelfde meting onder de inwoners van de gemeente Gennep uitgevoerd. Door de resultaten naast elkaar te leggen, kunnen we zien of het sport- en beweeggedrag is veranderd en hoe dat komt. Ook basisschoolkinderen van groep 5 t/m 8 worden onder de loep genomen. Samen met de gemeente maken we op basis van de resultaten het aanbod van sport- en beweegaanbieders nog aantrekkelijker en toegankelijk voor alle inwoners.

Bekijk de resultaten in deze factsheets

De resultaten worden gebruikt voor het nieuwe jaarplan van Gennep Doet Mee:

Op- of aanmerkingen zijn altijd welkom. Neem contact met ons op via info@gennepdoetmee.nl.