Services Sportakkoord Gennep

Naast het uitvoeringsbudget is er budget beschikbaar voor de inzet van diverse ‘services’ zoals opleidingen, workshops, masterclasses en verenigingstrajecten die verenigingen ondersteunen bij duurzame oplossingen. Het gaat daarbij voornamelijk om scholing en procesbegeleiding door een professional.

Voor 2021 is een bedrag van ongeveer € 8.000 beschikbaar voor de inzet van services. In overleg met het kernteam en sportaanbieders worden services ingezet. Er worden bij voorkeur scholingen/trajecten ingezet die toegankelijk zijn voor meerdere sport- en beweegaanbieders en die een link hebben met één van de thema’s.