Rookvrij Sportpark

Acht op de tien Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. De beweging ‘op weg naar een rookvrije generatie’ zet zich onder andere in om sportverenigingen rookvrij te maken. Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend worden, ieder kind dat geboren wordt moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Inmiddels zijn er al ruim 200 voetbalverenigingen en 110 hockeyclubs rookvrij, voetbal en hockey lopen hiermee voorop op het gebied van rookvrije sportparken. Willen jullie hier ook mee aan de slag als vereniging? Volg dan de volgende stappen:

1. Creëren van draagvlak

Wanneer je als sportvereniging besluit om rookvrij te worden bestaat natuurlijk de kans dat er weerstand ontstaat vanuit de rokende leden en bezoekers van je vereniging. Het is hierdoor van belang om voldoende draagvlak te creëren voordat het rookvrij beleid wordt ingevoerd. Het draagvlak kan vergroot worden door uit te leggen dat je als vereniging het goede voorbeeld wilt geven naar de jeugd en dat sport en roken niet samengaan. Spreek daarnaast niet van een rookverbod, maar van een rookvrij sportklimaat.

Om de meningen omtrent rookvrij binnen je vereniging te peilen kan een korte enquête hulp bieden. Wanneer hieruit blijkt dat de weerstand binnen de vereniging nog te groot is, kan het helpen om klein te beginnen. Begin bijvoorbeeld met een rookvrij beleid omtrent jeugdwedstrijden/evenementen. Vervolgens kan uitgebouwd worden naar een geheel rookvrij sportpark.

2. De invoering

Kies ten eerste het juiste moment van invoering. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen zijn of na de winterstop. Stel een projectgroep op die een plan van aanpak opstelt en hierbij ook een planning in opneemt. Daarbij zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over de naleving van het rookbeleid. Om de invoering te laten slagen kunnen veranderingen in de omgeving ook bijdragen. Zo kunnen asbakken verwijdert worden en kunnen (gratis) borden worden besteld. Voor meer informatie klik hier.

3. Naleving

De naleving van het rookbeleid is waarschijnlijk het lastigste onderdeel binnen het rookbeleid. Wat doe je nu met mensen die toch nog roken op je sportpark? Denk goed na op welke manier je dit aanpakt. Spreek mensen vriendelijk aan op hun gedrag en ga er vanuit dat iemand niet bekend is met het rookvrij beleid. Leg daarbij uit wat het rookbeleid inhoudt en waarom jullie hier als vereniging voor gekozen hebben. Daarbij is het van belang om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het nieuwe beleid, hoe meer mensen er vanaf weten hoe gemakkelijker de naleving zal zijn.

4. Evaluatie

Het is belangrijk om het rookvrij-beleid te evalueren, stel hierbij de volgende vragen:

  • Houden mensen zich aan het beleid?
  • Zijn zij voldoende geïnformeerd en is het rookvrijbeleid voldoende zichtbaar?
  • Zijn er nog aanpassingen nodig om het beleid te verbeteren?
  • Als het terrein nog niet volledig rookvrij is, wat zijn de volgende stappen?

Lijkt dit u interessant? Wil uw vereniging hier meer van weten? Of wil uw vereniging graag geholpen worden. Neem dan contact op met Joey Rutten, verenigingsondersteuner van Gennep Doet Mee.