Sportcafé Gennep

Samen werken aan samenwerken. We gaan met verenigingen en andere sportaanbieders in de gemeente Gennep in gesprek tijdens het allereerste sportcafé. Samen maken we ons sterk voor de toekomst.

We sporten veel in de gemeente Gennep. Dat doen we bij sterke sportaanbieders. Samen zorgen we voor een mooi sportaanbod voor alle inwoners. Maar we staan ook voor grote uitdagingen, zoals een tekort aan vrijwilligers, ruimtegebrek of administratieve rompslomp. Er zijn echter ook kansen. Tijdens het eerste Gennepse Sportcafé kijken we samen naar de toekomst. Want hoe sporten we over 10 jaar? En wat betekent dit voor onze verenigingen en andere sportaanbieders? Kunnen wij als traditionele vereniging overleven?

Sterke en vitale sportaanbieders


Gennep Doet Mee daagt sportaanbieders in de gemeente uit op zoek te gaan naar vernieuwing om zich klaar te maken voor de toekomst. Het is de kans om elkaar beter te leren kennen en om elkaars kennis en ervaring te delen. Want ook van elkaar leren we. Zo zorgen we voor sterke en vitale sportaanbieders. Wat kunnen we bijvoorbeeld organiseren rondom een lokaal sportakkoord en welke andere thema’s moeten we aanpakken?

Denk en doe mee!


De sport verenigt zich in de gemeente Gennep. Het was een mooie start van het samen werken aan samenwerken. Tijdens de eerste bijeenkomst ontstonden er concrete ideeën die we nu verder gaan uitwerken. We gaan aan de slag met de volgende vijf onderwerpen.

Gennep Doet Mee - sportcafé gennep

Verenigingen verenigen in één sportraad


De verenigingen delen onderling kennis en samen geven advies aan de gemeente. Gennep Doet Mee organiseert een lokale bijeenkomst om samen de kansen van een lokale sportraad te bekijken.

Meer en beter linken met Sportlink


Sportlink, hoe werkt dat nu eigenlijk? Dat gaan we uitleggen. We willen een betere afstemming tussen verschillende sportbonden bij het gebruik van dit systeem voor verenigingen met meerdere takken van sport. Hier kunnen verenigingen ook samen in optrekken. Gennep Doet Mee organiseert een bijeenkomst met ondersteuning van NOC*NSF en betrokken sportbonden.

Tips & Tricks voor verenigingen


Er zijn in de gemeente Gennep al genoeg mooie voorbeelden voor aanbieders te vinden. We kunnen echt leren van elkaar! Het blijkt echter lastig om die goede voorbeelden met elkaar te delen. Vanuit Gennep Doet Mee nemen we het initiatief om al deze goede voorbeelden te verzamelen en deze op een platform met jullie te delen. Dat kan ook al op onze website! Kijk bijvoorbeeld al eens naar onze beweegwijzer. En neem ook eens een kijkje op de website van Vitaal Verenigen. Hier vind je bijvoorbeeld al bruikbare tools en verhalen. We gaan deze de komende tijd met nog meer lokale voorbeelden vullen.

Vrijwilligerstaken in beeld


Om meer gebruik te maken van ieders talenten, brengen we alle vrijwilligerstaken in beeld. Welke van deze taken zin voor het bestuur en welke kunnen we gemeente breed oppakken? We maken een overzicht van materialen en apparatuur die in het bezit zijn van verenigingen die mogelijk ook door andere verenigingen gebruikt kunnen worden. Ook hiervoor organiseren wij een bijeenkomst.

Onze accommodaties


Hoe kunnen we beter gebruik maken van onze sportvelden en -kantines? Hoe maken we ze gebruiksvriendelijker en kunnen we zelf dingen regelen? Kan een nieuwe verenigingsvorm werken? De gemeente Beesel heeft hier al ervaring mee. Samen met hen gaan we naar de kansen in de gemeente Gennep kijken.

Geef voor 8 juni aan of je interesse hebt in één van bovenstaande thema’s. Meld je aan en doe met ons mee. Dan kunnen we aan de slag om werkbijeenkomsten te plannen. In het najaar organiseren we het volgende sportcafé en kijken we naar de ontwikkelingen van deze thema’s.

Gennep Doet Mee - Denk en doe mee

Heb je vragen of opmerkingen?Neem dan contact op met Peter-Jan Mol via p.mol@gennep.nl of Ron Klemann via ron@gennepdoetmee.nl

Meer weten?