Sportakkoord Gennep

Samen zijn we in gemeente Gennep aan de slag gegaan om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Gennep (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, werken verenigingen, organisaties, gemeente en ondernemers meer samen. Daarvoor hebben we een lokaal sportakkoord gemaakt.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is ons motto. We zijn op zoek gegaan naar de gezamenlijke dromen en ambities. Daar hebben we op woensdag avond 2 oktober in de zaal van Pica Mare een begin aan gemaakt. Zo stimuleren we sport en zetten we sport en bewegen beter op de kaart in Gennep. Op 6 november hebben we met 33 supporters onze handtekening onder het Sportakkoord Gennep gezet.

Gennep Doet Mee - Sportakkoord Gennep (3)

We gaan verder


In het sportakkoord zijn verschillende doelstellingen en thema’s benoemd. Daarmee gaan we verder! Denk en doe jij mee op maandag 27 januari?

Als ondertekenaar van Sportakkoord Gennep heb je aangegeven ook mee te doen aan de invulling hiervan. Binnen het thema Vitale Sportverenigingen gaan we aan de slag met de volgende viertal onderwerpen: het opzetten van een sportraad, een multi-sportprogramma voor kinderen vanaf 6 jaar en een beweeguurtje voor vrouwen. Daarnaast komt een expert toelichting geven op het gebruik van SportLink. Lees hieronder de toelichting van de onderwerpen.

Opzetten sportraad: Sport- en beweegaanbieders willen hun krachten bundelen. Dat kan op verschillende manieren en met verschillende opdrachten. We werken toe naar een initiatiefgroep Sportplatform Gennep en nadenken over de positionering in de gemeente Gennep.

Multi-sportplatform: We willen een multi-sportprogramma aanbieden voor kinderen vanaf 6 jaar samen met sport- en beweegaanbieders. Daarbij staan sportplezier en motorische ontwikkeling centraal. Samen denken we na over de structuur waarbinnen dit past. En bekijken we welke stappen we zetten op het gebied van (bij)scholing voor sportaanbieders.

Sport- en beweeguurtje voor vrouwen: Verschillende verenigingen hebben het idee om het beweeguurtje voor vrouwen verder op te pakken. We zijn op zoek naar nog meer verenigingen die – naast Flamingo’s, Cougars en VIOS – hierop aansluiten. Samen kijken we naar mogelijkheden en naar locatie(s), data en tijden.

Sportlink: Als laatste blijkt er behoefte te zijn naar uitleg over het gebruik van Sportlink. En aan een betere afstemming tussen sportbonden – bij het gebruik van Sportlink – voor verenigingen die meerdere sporten aanbieden. Een expert geeft hier tijdens deze avond toelichting op.

Denk en doe mee


Draag jij jouw steentje bij om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente Gennep kan sporten, bewegen en meedoen? Kom dan op maandag 27 januari om 19.30 uur naar ESP Gezondheid en Sportcentrum, Langeweg 204 in Gennep. Hier praten we je kort bij én geven we je uitleg over de stand van zaken rondom het Sportakkoord Gennep. Daarna gaan we met de onderwerpen in werkgroepen aan de slag. We gaan over tot actie! Meld je hier aan en geef daarbij aan met welk(e) onderwerp(en) je wilt meedenken.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord


In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Gennep gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Dit sportakkoord zien we als een aanvulling op het onlangs vernieuwde sport- en beweegprogramma Gennep Doet Mee en de ideeën die in mei tijdens het Sportcafé zijn ontstaan.