Sportakkoord Gennep

Samen zijn we in gemeente Gennep aan de slag gegaan om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Gennep (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, werken verenigingen, organisaties, gemeente en ondernemers meer samen. Daarvoor hebben we een lokaal sportakkoord gemaakt.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is ons motto. We zijn op zoek gegaan naar de gezamenlijke dromen en ambities. Daar hebben we op woensdag avond 2 oktober in de zaal van Pica Mare een begin aan gemaakt. Zo stimuleren we sport en zetten we sport en bewegen beter op de kaart in Gennep. Op 6 november hebben we met 33 supporters onze handtekening onder het Sportakkoord Gennep gezet.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord


In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Gennep gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Dit sportakkoord zien we als een aanvulling op het onlangs vernieuwde sport- en beweegprogramma Gennep Doet Mee en de ideeën die in mei tijdens het Sportcafé zijn ontstaan.

Gennep Doet Mee - Sportakkoord Gennep (3)