Sportakkoord Gennep

Samen gaan we in gemeente Gennep aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Gennep (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, organisaties, gemeente en ondernemers meer samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Doe jij mee?

Doe mee!


Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is ons motto. We zijn op zoek naar betrokken en enthousiaste mensen die met ons aan de slag willen. We gaan op zoek naar de gezamenlijke dromen en ambities. Om sporten te stimuleren en in Gennep meer op de kaart te zetten. Daarom organiseren we een bijeenkomst op woensdagavond 2 oktober van 19.30- 21.30 uur. Zet deze datum dus alvast in je agenda en meld je hier aan!

Van nationaal naar lokaal sportakkoord


In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Gennep gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Dit sportakkoord zien we als een aanvulling op het onlangs vernieuwde sport- en beweegprogramma Gennep Doet Mee en de ideeën die in mei tijdens het Sportcafé zijn ontstaan.

Kick-off bijeenkomst


Meld je aan, ben erbij op woensdag 2 oktober en denk mee over de toekomst van sporten en bewegen in Gennep. Deze bijeenkomst is de officiële aftrap voor het proces van het Sportakkoord Gennep.