Voor wie?

Gennep Doet Mee is er voor iedereen! Maak hier kennis met de verschillende projecten die wij uitvoeren.

Integrale kindcentra

Sportieve en gezonde ontwikkeling van de jeugd

In Gennep doet de jeugd mee! Tijdens en na schooltijd. De basis voor een gezonde leefstijl wordt gelegd bij de jeugd. Daarom krijgt zowel de oude als jonge jeugd de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief en gezond ontwikkelen.

 

Actieve en vitale buurten

Actief samen brengen

De inwoners van Gennep doen mee! Door sport en bewegen worden burgers actief bij elkaar gebracht. Dagelijks en goed bewegen is belangrijk voor een positieve gezondheidsbeleving. Gennep doet Mee creëert die beleving voor iedereen.

 

Bewegen op Maat

Regie geven aan eigen leven

In Gennep doen senioren en mensen met een beperking mee! Bewegen zorgt er voor dat mensen minder snel afhankelijk zijn van zorg en sociaal contact hebben. Voor iedereen is het belangrijk om te ontwikkelen, talenten te ontplooien en eigen keuzes te maken. Bewegen is een belangrijke peiler in deze ontwikkeling.

 

Vitale sportverenigingen

Maatschappelijke rol vervullen

Verenigingen in Gennep doen mee! En dragen bij aan de leefbaarheid van de lokale samenleving. Stap voor stap ontwikkelen de (sport)verenigingen zich tot echt spelbepalers. Spelbepalers die samenwerken met elkaar én met andere maatschappelijke organisaties.