Partners

Deze partners zetten zich iedere dag in om nog meer mensen in beweging te krijgen. De uitdaging is dat héél Gennep mee gaat doen. Voel jij je verbonden met deze uitdaging? Neem dan contact op met Ron Klemann (info@gennepdoetmee.nl of 06-26722826) om partner te worden van Gennep Doet Mee.

Doejemee

W | https://www.doejemee.nu/

Stichting Doejemee wil kindcentra, sportverenigingen, lokale cultuuraanbieders en nog héél veel andere partners inspireren en verbinden tot een rijk aanbod Sport en Cultuur voor kinderen van 2-15 jaar, zowel onder als na schooltijd. Zij doet de uitvoering van Gennep Doet Mee.

SO-VSO Mikado

 

W | http://www.mikadoschool.nl/

SO-VSO Mikado voert ook projecten uit voor Gennep Doet Mee. De Mikado is een school voor speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Lijn 83 PO

Lijn 83 PO

W | http://www.lijn83po.nl/

Lijn 83 wil talenten van kinderen maximaal tot ontplooiing brengen, zodat ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, harmonieus en gelukkig persoon. Lijn 83 PO draagt bij aan de uitvoering van de projecten die uitgevoerd worden door Doejemee.

Stichting Invitare

 

W | http://www.stichting-invitare.nl/

Ook Stichting Invitare draagt bij aan de uitvoering van de projecten die uitgevoerd worden door Doejemee. Invitare staat als organisatie voor primair openbaar onderwijs open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën en volgt deze kritisch.

Elzendaalcollege

 

W | http://www.elzendaalcollege.nl/

Op het Elzendaalcollege werken leerlingen elke week aan hun eigen passie-en-droom-project. Gennep Doet Mee laat de leerlingen kennis daarvoor maken met sportieve activiteiten.

Fitland

 

W | http://www.fitland.nl/

In de wijk Op de Logte draagt Fitland Gennep bij aan de inzet van beweegcoaches.

Pantein

W | https://www.thuiszorgpantein.nl/

In zorgcentrum Norbertushof wonen mensen die lichamelijke zorg nodig hebben en mensen met dementie. Als ontmoetingsplek in de wijk Op de Logte maakt Pantein de inzet van beweegcoaches mogelijk.

 

Optisport

 

W | https://www.optisport.nl/

Optisport zet zich met kennis van zaken en passie in voor de exploitatie van sportcentra. Vanuit sportcentrum Pica Mare wordt een beweegcoach ingezet voor de regio.

Dichterbij

 

W | https://www.dichterbij.nl/

In samenwerking met Dichterbij wordt beweging van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt door de inzet van een beweegcoach.

Gennep Vitaal

 

W | http://www.gennepvitaal.nl/

Gennep Vitaal is een stichting die zich richt op senioren die onder andere graag willen sporten met leeftijdsgenoten. Een beweegcoach geeft hier invulling aan.

Gemeente Gennep

 

W | http://www.gennep.nl/

De gemeente Gennep zet met haar beleidsplan ‘Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Gennep
2015-2018’ meer in op samenwerking en verbinding. Er wordt gestreefd naar vitale individuen, met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen, en vitale verenigingen. De gemeente heeft hierin een ondersteunende, faciliterende en coördinerende rol.

Jongeren Op Gezond Gewicht

 

W | https://jongerenopgezondgewicht.nl/

Met de JOGG-aanpak willen we er in de gemeente Gennep voor zorgen dat het maken van gezonde keuzes makkelijker en leuker wordt. Dat vraagt veranderingen in de omgeving van het kind. We vragen iedereen die daarin een rol kan spelen om mee te werken, zodat kinderen gezond kunnen opgroeien en zich gelukkig voelen.

Gezond In De Stad

 

W | https://www.gezondin.nu/

Om inwoners met een bijstanduitkering te activeren, zijn verschillende partijen in de Gennep samen gaan werken. Het arbeidsbemiddelingsbedrijf, een (medische) fysiotherapeut, een mentale coach én de beweegcoach zorgen ervoor dat mensen die langdurig inactief zijn geweest letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen, zodat deelname aan de maatschappij weer mogelijk wordt.