Beweegteam

Vanuit Gennep Doet Mee zijn er een aantal Beweegcoaches actief. Elke Beweegcoach kan advies geven aan organisaties of inwoners op basis van een
eigen specialisme. Ook kunnen de Beweegcoaches helpen bij het organiseren van sportieve activiteiten. Hieronder stellen we ze aan u voor, vanuit de
beweegtuin.

Angela van den Heuvel

E | angela@gennepdoetmee.nl
T | 06-22062100

Angela werkt bij Dichterbij. Zij brengt onze inwoners met een beperking in beweging, want iedereen moet mee kunnen doen op zijn of haar eigen niveau.

Ans Greveling

E | ans@gennepdoetmee.nl
T | 06-28925297

Ans werkt op de Mikadoschool. Zij staat klaar voor kinderen met een beperking en hun ouders/verzorgers. Ans zorgt ervoor dat ook deze kinderen
mee kunnen doen met sport en bewegen.

Marco Jans

E | marco@gennepdoetmee.nl
T | 06-49967706

Marco heeft specifieke aandacht voor het gebied ‘Op de Logte’. Hij zorgt samen met andere partijen voor de nodige beweging in en rondom zorgcentrum Norbertushof.

Marian Schijf

E | marian@gennepdoetmee.nl
T | 06-13260571

Marian maakt zich sterk voor de seniorensport in de gemeente Gennep. Daarvoor is ze ook de stuwende kracht achter Gennep Vitaal voor inwoners van 50 jaar en ouder.

Mariëtte Jans-Beken

E | mariette@gennepdoetmee.nl

Mariëtte is werkzaam bij Optisport. Haar focus als Beweegcoach ligt op het gebied in en rondom Pica Mare.

Resi Beelen

E | resi@gennepdoetmee.nl
T | 06-38821337

Resi staat open voor alle initiatieven en maakt verbindingen om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Zij heeft specifieke aandacht voor het gebied Op de Logte en is ook betrokken bij de beweegtuin.

Rik Geurts

E | rik@gennepdoetmee.nl
T | 06-13041738

Rik verzorgt vanuit Stichting Doejemee gymlessen voor de basisscholen. Ook begeleidt hij naschoolse sportactiviteiten van Sjors Sportief, zodat kinderen hun talent kunnen ontdekken.

Ron Klemann

E | ron@gennepdoetmee.nl
T | 06-26722826

Ron coördineert het team van Beweegcoaches en heeft veel contact met samenwerkingspartners.