Sportraad Gennep een feit

Op donderdag 16 december heeft bestuurslid Richard Teunesen, namens het bestuur van de Sportraad in oprichting, de notariële akte ondertekend. Daarmee is Stichting Sportraad gemeente Gennep per 16 december 2021 een entiteit.

Sportakkoord Gennep

In november 2019 hebben ruim 30 enthousiaste sport- en beweegorganisatie het Gennepse Sportakkoord ondertekend. Een van de acties uit het Sportakkoord was het oprichten van een sportraad in gemeente Gennep. “Met deze sportraad willen we de sport– en beweegaanbieders, het onderwijs en zorg en welzijn organisaties een platform bieden waarmee zij een gewaardeerde gesprekspartner worden van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen zij meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk sportbeleid bij maatschappelijke vraagstukken”, aldus Richard Teunesen.

Bestuur Sportraad Gennep

Op dit moment bestaat de Sportraad uit Tijn Wabeke (vertegenwoordiging buitensport), Richard Teunesen (vertegenwoordiging binnensport), Bart Akkersdijk (vertegenwoordiging commerciële sportaanbieders), ons kersverse bestuurslid Isa Basten (vertegenwoordiging onderwijs) en Joey Rutten (Gennep Doet Mee). “We zijn nog op zoek naar een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en een iemand vanuit de zorg/welzijn”, aldus Tijn Wabeke.

Plannen 2022

Samen met de beleidsmedewerker Peter-Jan Mol willen we het nieuwe sportbeleid mede vorm gaan geven. “Als belangenbehartiger en vertegenwoordiging voor de verschillende domeinen kunnen we dit echter niet alleen. Hier hebben we jullie voor nodig. Daarom roepen wij alle organisaties die iets met sport en bewegen hebben op om partner te worden van de Sportraad”, aldus Joey Rutten.

Voor meer informatie of bij interesse stuur een mail naar SportraadGennep@gmail.com.