Resultaten: Sport- en beweegmonitor Gennep

De gemeente Gennep en veel andere partners vinden sporten en bewegen belangrijk. Vandaar dat gezamenlijk een Genneps Sportakkoord is ontwikkeld. Met daarin de ambitie dat iedereen met plezier zou moeten kunnen sporten en bewegen. Om inzicht te krijgen in het sport- en beweeggedrag én de wensen en behoeften is een sport- en beweegmonitor uitgevoerd. Bekijk hier de resultaten.

Meten is weten. In Gennep sporten en bewegen we veel. Maar nog niet voor iedereen is sporten en bewegen vanzelfsprekend. “We willen nog meer mensen in beweging brengen, want sporten en bewegen zorgt voor trots, energie en geluk”, aldus projectleider Rob. In 2016 hebben we eenzelfde meting onder de inwoners van de gemeente Gennep uitgevoerd. Door opnieuw een meting te doen, kunnen we zien of het sport- en beweeggedrag is veranderd en hoe dat komt. Ook basisschoolkinderen van groep 5 t/m 8 worden onder de loep genomen. Samen met de gemeente gaan we op basis van de resultaten het aanbod van sport- en beweegaanbieders nog aantrekkelijker en toegankelijk maken voor alle inwoners. Om nog meer mensen in beweging te krijgen en te houden. Want iedereen aan het sporten, dat willen we toch allemaal?

Bekijk de resultaten in deze factsheets

De resultaten worden gebruikt voor het nieuwe jaarplan van Gennep Doet Mee. Op- of aanmerkingen zijn altijd welkom. Neem contact met ons op via info@gennepdoetmee.nl.