Steeds meer mensen, te weinig in beweging

Volgens Erwin Jansen (ESP Centrum) kom je het steeds meer tegen: mensen die te weinig bewegen. “Best begrijpelijk, want mensen worden tegenwoordig minder uitgedaagd om te bewegen. Veel kan op afstand en dat maakt de behoefte om te bewegen minder. En dat wordt een probleem, want meer en meer zorgt dat voor gezondheidsproblemen. En dat terwijl we te maken hebben met een toename van de zorgkosten.”

Kansen zien door het Sportakkoord Gennep

Daarom is Erwin partner van het Sportakkoord Gennep en hij ziet kansen. “Zoals verenigingen die een grotere rol kunnen oppakken om mensen meer in beweging te brengen. Diversiteit is belangrijk en samen bereik je bovendien meer dan alleen. Het is belangrijk om mensen aan je vereniging te binden. En wanneer een sport voor een lid niet meer past, verenigingen helpen om op zoek te gaan naar een sport die wél past. Naast bewegen, is eenzaamheid tegenwoordig een even groot onderwerp. Als we mensen samen in beweging brengen, is de kans groter om het te blijven doen. Door samen te bewegen, sla je twee vliegen in één klap.”

VV Heijen geeft het goede voorbeeld

Bij het ESP Centrum organiseren ze veelal in groepen. Met een gezamenlijke kop koffie of thee achteraf. Maar ook VV Heijen noemt hij als goed voorbeeld. “Ze maken het mogelijk dat ook mensen met een beperking in beweging komen. En onderdeel worden van een vereniging. Vaak is dit een groep die eerder buiten spel komt te staan. Terwijl dit niet hoeft. Er zijn namelijk genoeg vormen van sport te verzinnen voor iedereen. En niet alleen dat. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de club.”

Samenwerken is de sleutel tot succes

Samen komen we verder met bewegen en sporten in Gennep! We zetten sport beter op de kaart en zetten iedereen in hun kracht. Partners van het sportakkoord hebben tijdens de themabijeenkomst op 27 januari aangegeven hier een bijdrage aan te willen leveren. Er zijn twee werkgroepen waar verschillende partners zich bij hebben aangesloten: het multi-sportnetwerk en de sportraad. Heb jij je nog niet aangesloten? We hebben jouw expertise hard nodig. Doe met ons mee! Meld je aan bij verenigingsondersteuner Joey via joey@gennepdoetmee.nl en geef daarbij aan bij welke werkgroep je wilt aansluiten.