Sportraad Gennep

In november 2019 hebben ruim 30 enthousiaste sport- en beweegorganisatie het Gennepse Sportakkoord ondertekend. Een van de acties uit het sportakkoord was het oprichten van een sportraad in gemeente Gennep.

Met deze sportraad willen wij sport – en beweegaanbieders, het onderwijs en zorg en welzijn organisaties een platform bieden waarmee zij een gewaardeerde gesprekspartner worden van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen zij meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk sportbeleid bij maatschappelijke vraagstukken.

De afgelopen periode is een werkgroep onder begeleiding van Johan Vermeulen (procesbegeleider vanuit NOC*NSF) aan de slag gegaan met het bepalen van de richting en het samenstellen van wenselijke expertise binnen de Gennepse Sportraad.

“We willen het voor alle inwoners van gemeente Gennep mogelijk maken om met plezier te gaan en blijven sporten en bewegen”, aldus een lid van de werkgroep.

Een sportraad is niet alleen van de initiatiefnemers. De sportraad is er voor iedereen die iets heeft met sport en bewegen in gemeente Gennep. Op maandag 2 november jongstleden heeft de werkgroep, onder begeleiding van Johann Vermeulen en onze verenigingsondersteuner Joey Rutten het voorstel met de nog te nemen stappen tot definitieve vorming van de sportraad gepresenteerd aan 30 enthousiaste organisaties. Waarna deze organisaties met elkaar het gesprek aan zijn gegaan. Met de verkregen informatie, tips en ideeën gaat de werkgroep aan de slag om de notitie sportraad te definiëren.

Hierna gaat de werkgroep aan de slag met het maken van een wervings- en selectieprocedure om te komen tot het bestuur van de sportraad.

Uitwerking Sportplatform Gennep

Bij vragen of interesse neem contact op met verenigingsondersteuner Joey Rutten via joey@gennepdoetmee.nl of 06-47949518

Gennep Doet Mee - Beweegcoach Joey