Sportakkoord Gennep: we gaan verder

Op 6 november 2019 is het Sportakkoord Gennep getekend. Daarmee geven we een impuls aan sport en bewegen in gemeente Gennep. Het is belangrijk dat we mensen in beweging brengen én houden. Daarvoor moeten we meer samenwerken. In het sportakkoord zijn verschillende doelstellingen en thema’s benoemd. Daarmee gaan we verder! Denk en doe jij mee op maandag 27 januari?

Als ondertekenaar van het Sportakkoord heb je aangegeven ook mee te doen aan de invulling hiervan. We starten met de onderwerpen: het opzetten van een sportraad, een multi-sportprogramma voor kinderen vanaf 6 jaar en een beweeguurtje voor vrouwen. Daarnaast komt een expert toelichting geven op het gebruik van SportLink.

Denk en doe met ons mee

Draag jij jouw steentje bij om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente Gennep kan sporten, bewegen en meedoen? Kom dan op maandag 27 januari om 19.30 uur naar ESP Gezondheid en Sportcentrum, Langeweg 204 in Gennep. Hier praten we je kort bij én geven we je uitleg over de stand van zaken rondom het Sportakkoord Gennep. Daarna gaan we met de onderwerpen in werkgroepen aan de slag. We gaan over tot actie! Meld je hier aan en geef daarbij aan met welk(e) onderwerp(en) je wilt meedenken.

Lees meer over het Sportakkoord Gennep en bovenstaande onderwerpen. En meld je aan!