Ontmoeting, sociale contacten én beweging in de beweegtuin

GIDS, gezond in de stad is een traject die inwoners uit Gennep weer laat meedoen. Het gaat om inwoners die langdurig inactief zijn en afhankelijk van een bijstandsuitkering. “Met beweging, coaching en informatie activeren we mensen”, zo vertelt Resi. “Het is een traject van veertien weken waarbij verschillende betrokken professionals hun steentje bijdragen. Partners zoals INTOS, ESP centrum voor fysiotherapie en RB-coaching. Door de verschillende bijeenkomsten ontmoet men elkaar en ontstaan er nieuwe sociale contacten.”

Bewegen en gezelligheid

Deze week hebben we met de deelnemers van het GIDS traject bewogen bij de beweegtuin. Een ‘speeltuin’ voor volwassenen waar verschillende toestellen staan om fit te worden en te blijven. Maar het is meer dan dat, want het is ook een ontmoetingsplek. Het is dichtbij het zorgcentrum gelegen en dat maakt dat er geregeld mensen op af komen en activiteiten plaats vinden. “Het was een erg geslaagde middag. We zijn goed in beweging gekomen én het was natuurlijk ook nog eens hartstikke gezellig”, zo vertelt een van de deelnemers.

Gennep Doet Mee - Ontmoeting, sociale contacten én beweging in de beweegtuin

GIDS werpt zijn vruchten af

Het GIDS traject werkt. Deelnemers van het GIDS traject zijn sinds hun deelname actiever geworden. “Ik voel me fitter en ik merk dat ik meer actie onderneem. Er komt ook een stukje bewustwording bij kijken. In plaats van dat ik standaard de lift zou pakken, ga ik nu met de trap. Ook laat ik de fiets wat vaker staan”, zo vertelt een van de GIDS deelnemers. Bij de start van de traject gaven de deelnemers zichzelf een 4,5. Dat cijfer is inmiddels gestegen naar een 6.

Lees hier meer over de beweegtuin en het GIDS traject. Of neem contact op met Resi Beelen.