Breng je stem uit voor de sportwaarderingsprijs

De afgelopen tijd was voor eenieder een bewogen periode. In de gemeente Gennep bleven we echter in beweging. Er waren talloze mooie sport- en beweeginitiatieven die betekenisvol zijn geweest voor de gemeenschap. We spreken graag onze dank en waardering uit voor deze initiatieven.

Er kan vanaf nu gestemd worden op de beweeginitiatieven die zijn genomineerd. Op basis van alle stemmen zal er een top-3 worden gepresenteerd. Het winnende initiatief wordt tijdens de Avond voor de Sport bekend gemaakt. Stemmen kan eenvoudig via onderstaande button. Wil je meer weten over een of meerdere genomineerde initiatieven? Lees dan hieronder verder.

Lijst met genomineerde initiatieven

Basketbalvereniging Gennep Cougars maakt tijdelijke trainingslocatie van het basketbalveldje aan de Willem Boyeweg


Door de coronamaatregelen was het (tijdelijk) niet mogelijk om binnen te trainen en/of wedstrijden te spelen. Echter dacht de basketbalvereniging in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. In afstemming met de gemeente hebben ze het voor elkaar gekregen om het basketbalveldje aan de Willem Boyeweg als tijdelijke sportlocatie toe te kennen, waardoor het mogelijk was om hier te trainen. Bekijk hier het krantenartikel.

Werkgroep zet een Multisport-Platform op om kinderen te laten ‘proeven’ aan verschillende sporten

Sport- en beweegaanbieders: VIOS, Gennep Cougars, Dansschool de New-Yorker en Gennep Doet Mee hebben een Multisport-Platform opgezet om basisschoolkinderen (6 t/m 12 jaar), na schooltijd, kennis te laten maken met de verschillende sporten die de gemeente Gennep te bieden heeft. Het doel van dit aanbod was kinderen na een 10-weeks programma een weloverwogen sportkeuze te laten maken.

De uitleenservice van Uniek Sporten

Uniek Sporten, ook actief in gemeente Gennep, zet zich in om mensen met een (fysieke) beperking deel te kunnen laten nemen aan sportactiviteiten. De uitleenservice zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool kan men uit het brede aanbod de sport kiezen die het beste bij hem of haar past. Het is meer dan een uitleenservice voor sportrolstoelen of handbikes. Het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik hiervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op ieders wensen. Tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Kortom: Iedereen Kan Sporten.

PumpTrackbaan Gennep

Onderwijzeres Linda van Diest heeft in de coronatijd het plan gelanceerd voor een geasfalteerde baan, geschikt voor skaten, steppen, fietsen en skateboarden.
“Alles op wielen kan er uit de voeten”, aldus de initiatiefneemster. Om het initiatief van de grond te krijgen heeft ze een petitie gestart om middels 500 handtekeningen groen licht te krijgen vanuit de gemeente (welke op dit moment reeds opgehaald zijn). Bekijk hier het uitgebreide bericht, welke eerder dit jaar, gepubliceerd is in de Maas en Niersbode of bekijk hier de website van het initiatief.

Organisatie van gezamenlijke activiteiten tijdens de Nationale Ouderendag

Basisschool De Vonder (Ven-Zelderheide), Stichting Belangenbehartiging Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide (BLOV), de senioren vereniging en de Zonnebloem hebben elkaar gevonden. Met regelmaat organiseren ze gezamenlijke activiteiten om elkaar (jong en oud) in beweging te houden. Zo ook op 4 oktober 2021 tijdens de Nationale Ouderendag. Klik hier voor het artikel welke 4 oktober jongstleden is gepubliceerd in de Maas en Niersbode.

Oefenwedstrijd Rolstoelbasketbal

Iedereen ‘moet’ kunnen sporten als hij/zij daar behoefte aan heeft, ongeacht zijn/haar beperking, afkomst of financiële situatie. Op zaterdag 3 oktober is de droom van Bart Schellekens en basketbalvereniging Gennep Cougars uitgekomen. In samenwerking met stichting Koprol heeft er in sporthal Pica Mare een rolstoelbasketbal wedstrijd plaatsgevonden. Maar liefst 15 mensen hebben ervaren hoe het is om in een rolstoel te basketballen. Na een clinic door Robin Konings van Stichting Koprol namen de ‘proefkonijnen’ het op tegen '025 On Wheels' uit Nijmegen, die zelf competitie spelen. Bekijk hier het artikel welke eerder op Kliknieuws is verschenen.

Wandelchallenge: ‘Lopen naar het Koningshuis’

Op donderdag 1 april hebben enkele cliënten van Dichterbij meegedaan aan een bijzondere uitdaging; Wandelen naar het Koningshuis. Niet echt, maar fictief. In de maand april hebben ze elke dag 2,5 kilometer in hun eigen omgeving gelopen, om vervolgens op 27 april (Koningsdag) zogenaamd aan te komen bij het huis van de Koning. Het idee is ontstaan vanuit beweegcoach Angela van den Heuvel. “We willen mensen in coronatijd blijven uitdagen in beweging te komen en te blijven”, aldus de beweegcoach. Ruim 100 cliënten, van 15 woon,- en dagbestedingslocaties van Dichterbij, hebben meegedaan. Zo ook vanuit de gemeente Gennep. Om elkaar te blijven motiveren hebben ze groepen digitaal aan elkaar gekoppeld.

Paaswandelchallenge

Rondom de Paasperiode heeft Gennep Vitaal een activiteit bedacht om inwoners uit gemeente Gennep in beweging te houden: De Paaswandelchallenge. Een activiteit waarbij ze etappes liepen van provincie naar provincie (fictief). Bij aankomst in een provincie kregen de deelnemers een verrassing. De communicatie verliep online via WhatsApp. De deelnemers waren vrij om te bepalen hoeveel kilometers ze liepen, waar en wanneer. Het uiteindelijke doel was om 1.000 km te wandelen.

Tennisvereniging Gennep doet onderzoek naar het uitbreiden van het aanbod: Padel

Tijdens corona was het voor veel leden niet mogelijk om gebruik te maken van de sportactiviteiten op hun club. Daarnaast neemt de vergrijzing toe, waardoor het aantal leden afneemt. Om toekomstbestendig te blijven, moeten de sport- en beweegaanbieders denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Om in te spelen op deze trend heeft TV Gennep onderzoek gedaan naar de aanleg van enkele Padelbanen op de club. Door middel van een enquête hebben ze getoetst hoe de leden hierin staan. Het merendeel stemde positief in om de aanleg hiervan te continueren. Omdat Padel onder andere geschikt is voor de oudere doelgroep biedt de vereniging de mogelijkheid voor deze doelgroep om te blijven sporten en bewegen, ook voor niet leden.

Een-tweetje tussen Vitesse ’08 en KDV Madelief

Kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) van kinderdagverblijf Madelief in Gennep spelen normaliter in of rondom de BSO. Sporten en bewegen wordt steeds belangrijker. Daarom hebben voetbalvereniging Vitesse ’08 en BSO Madelief eerder dit jaar de samenwerking opgezocht en zijn ze aan de slag gegaan met het creëren van een sportieve BSO. Als pilot hebben ze elke dinsdagmiddag een potje voetbal gespeeld op het kunstgrasveld van Vitesse ’08.

Het buitenschoolse sporten gebeurde onder toezicht van pedagogisch gekwalificeerde voetbaltrainers. “Er gelden dezelfde voorschriften als voor de reguliere buitenschoolse opvang. De begeleider moet gekwalificeerd zijn, en als er een vervanger nodig is, moet deze ook over de juiste diploma’s beschikken”, zegt Moon Francissen van KDV Madelief dat twee vestigingen heeft in Gennep. “We hebben Madelief in het Park aan de Rijssenbeeklaan en Madelief aan het Bos aan de Zwerfheide”, vertelt Franciel Peters.

Kortom: een inspirerend initiatief om de BSO’s in de gemeente Gennep sportiever te maken en/of te houden.

De digitale vrijwilligersassistent: Taakie

Sportclubs kunnen niet zonder vrijwilligers. Het werven van vrijwilligers voor alle taken wordt voor veel clubs een steeds grotere uitdaging, zo ook voor Volleybalvereniging Flamingo’s. De vereniging is op zoek gegaan naar manieren om snel en eenvoudig iemand te vinden voor een taak of functie binnen de vereniging. Dit heeft geresulteerd in de tool ‘Taakie’. Met Taakie kun je per lid een vrijwilligersprofiel opbouwen. Een vragenlijst resulteert in een profiel dat weergeeft welk type vrijwilliger iemand is. Zo weet Taakie welke taken of functies een goede match zullen vormen. Kortom: een laagdrempelige manier om de juiste persoon aan een taak of functie te koppelen.

De vereniging is jongstleden gestart met een pilot. Bekijk de video. Daarnaast zullen er vanuit het uitvoeringsbudget middelen beschikbaar gesteld worden om andere sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid te bieden ook met Taakie aan de slag te gaan.

Buitenspeeluurtje bij Primates Survival

Tijdens de Corona-periode heeft de Primates Survival 2x per week, gedurende een periode van 6 weken activiteiten van 1,5 uur georganiseerd voor thuis zittende kinderen. Aangezien kinderen in die periode thuisonderwijs kregen, de meeste kinderen hun sport- en of hobby (met name binnensport) niet konden beoefenen is hun toch de mogelijkheid geboden in beweging te komen. Zo konden ze toch even hun energie kwijt na een dag thuisstudie.

Beweegmogelijkheden bijzondere doelgroep

Stichting Bijzonder in Beweging maakt het mogelijk om mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking te laten bewegen. In Gennep biedt Bijzonder in Beweging zwemmen en dansen aan. Bewegen is gezond, met name voor mensen met een beperking. Maar het is ook belangrijk voor het sociale aspect. Niet alleen voor de deelnemer, maar ook voor de familie, de vrijwilligers en de (zorg)professional. Om die reden worden naast de wekelijkse beweeg- activiteiten ook carnaval-, sinterklaas-, zomer-, en seizoensafsluitingsactiviteiten georganiseerd.