Doortrappen

Gemeente Gennep doet als eerste Limburgse gemeente mee met het landelijke programma ‘Doortrappen’. Dit programma heeft als doel dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Daarvoor organiseert Gennep Doet Mee bijeenkomsten in de hele gemeente.

Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met medewerking van partners als VVN, VeiligheidNL, BOVAG, Fietsersbond en vele anderen. Fietsen is belangrijk voor ouderen om langer gezond, sociaal en zelfredzaam te blijven. Ze worden echter ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de ouderen in elke gemeente helpt daarbij.

We zijn gestart in Ottersum. De bijeenkomsten waren druk bezocht en een groot succes. “Wat me opviel was dat er weinig jonge ouderen op af kwamen. Jammer, want Doortrappen is voor iedereen heel nuttig’’ zei een van de deelnemers. In het voorjaar gaan er ook bijeenkomsten plaats vinden in de andere kernen en wijken, vaak in nauwe samenwerking met de KBO en de dorpsondersteuners en wijkverbinders. Een fietsdocent en de beweegcoaches van Gennep Doet Mee en Gennep Vitaal begeleiden de sessies.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u deelnemen aan een van de Doortrappen-bijeenkomsten in de gemeente Gennep? Neem contact op met beweegmakelaar Maloe Janssen via maloe@negen.nl of 06-82756064, of meld u bij de KBO.