Nieuwe services sportakkoord

Op basis van de verenigingsmonitor, het sportcafé en gesprekken met sport en beweegaanbieders hebben we een drietal cursussen samengesteld:

1. Procesbegeleiding vrijwilligersbeleid

  Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een vereniging of het nu gaat om bestuursleden, trainers, kantinemedewerkers of de materiaalbeheerder. Stuk voor stuk dragen deze vrijwilligers hun steentje bij aan de vereniging. Om vrijwilligers zo goed mogelijk te binden, begeleiden en behouden is het belangrijk dat er een goede basis komt te liggen waar de vereniging op terug kan vallen. Heeft jouw vereniging nog geen vrijwilligersbeleid of is het beleid toe aan vernieuwing? Ga onder begeleiding van Gennep Doet Mee het proces aan om gezamenlijk met een werkgroep vanuit de vereniging te komen tot een (nieuw) vrijwilligersbeleid.

  • Wie: Voor de vereniging (werkgroep samenstellen met: vrijwilligers, bestuursleden en leden)
  • Locatie: bij de eigen vereniging
  • Duur: 4 dagdelen
  • Periode: doorlopend (inzet altijd mogelijk)
  • Gratis
  • Als vervolg begeleid de verenigingsondersteuner (indien gewenst) ook bij de uitvoering van het beleid
  2. Pedagogisch handelen van de trainer/coach

  4-Skills Soccer Academy onderscheidt zich door een complete cursus aan te bieden omtrent het pedagogisch handelen van de trainer/coach. De cursist treedt in een wereld vol uitdagingen omtrent het pedagogisch begeleiden van jeugdspelers; van pupillen tot aan junioren. Hoe ga je om met alle karakter- en niveauverschillen binnen je team? Hoe voorkom je storend gedrag op de training en hoe ga je hier eventueel mee om als dit wel op de training plaatsvindt? Tijdens deze cursus vindt er eerst een interactief theoretisch gedeelte plaats, waarna via uitdagende casussen de theorie direct in de praktijk toegepast gaat worden. Na de cursus zal je als trainer/coach veel inzichten, tips en adviezen hebben opgedaan om met nog meer plezier en zelfvertrouwen training te geven aan jeugdspelers die zich hierdoor nog sneller gaan ontwikkelen; zowel op sport didactisch als sociaal-emotioneel gebied.

  Na deze cursus ben je bewust van je visie op de rol van trainer/coach, je bent in staat om vanuit het perspectief van de doelgroep te redeneren, je bent in staat het plezier en zelfvertrouwen van sporters te bevorderen en je hebt inzicht in specifieke leeftijdskenmerken van de desbetreffende leeftijdscategorie.

  • Wie: Voor kader (trainers) binnen een vereniging
  • Locatie: bij de eigen vereniging
  • Duur: 4 dagdelen
  • Periode: Q2-2022
  • Gratis

  Klik hier om je interesse kenbaar te maken voor de van de trainer coach.

   3. Bestuurscoaching

   Het is verleidelijk om te denken dat bestuurscoaching alleen ingezet moet worden als het niet goed gaat in het bestuursteam. In tegendeel. Heb je ambitie, wil je gebruik maken van de (misschien wel verborgen) aanwezige kwaliteiten in je team of wil je gewoon een nog beter team worden? Dan kan bestuurscoaching voor ieder team van toegevoegde waarde zijn. De coach gaat dan met het bestuur in gesprek. Vanuit een oprecht gesprek geeft de coach jullie handvatten waar je als team mee verder kunt en reflecteert hij of zij hetgeen aan de bestuurstafel wordt besproken.

   Hoe kunnen de verschillende mensen in een bestuur zo goed mogelijk samenwerken? Hoe zorg je dat een vergadering zo effectief mogelijk verloopt? Hoe zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit? En welke verwachtingen heeft elk bestuurslid? Het zijn vragen die waarschijnlijk niet vaak worden gesteld tijdens bestuursvergaderingen, maar die wel cruciaal kunnen zijn voor een goede samenwerking. In het nieuwe traject bestuurscoaching werken besturen samen met een coach aan een (nog) betere chemie tussen bestuursleden.

   • Wie: voor besturen van allerlei soorten verenigingen
   • Locatie: bij de eigen vereniging
   • Duur: 1 dagdeel
   • Periode: doorlopend (inzet altijd mogelijk)
   • Gratis
   • Als vervolg is er een mogelijkheid tot een uitgebreider traject van max. 5 avonden

   Voor meer informatie over bestuurscoaching klik hier.

   Gratis deelnemen?

   Interesse om kosteloos deel te nemen aan één of meerdere opleidingen? Dat kan! Geef je interesse door via bovenstaande buttons. Als partner van het Sportakkoord Gennep heb je voorrang om als eerste deel te nemen aan de opleidingen. Op basis van het aantal aanmeldingen en de geldende corona richtlijnen bekijken we hoeveel deelnemers er per vereniging kunnen deelnemen en wanneer en hoe (fysiek of digitaal) de opleidingen georganiseerd worden. Hierover word je later nog geïnformeerd.

   Zelf een aanvraag indienen of een trainersopleiding laten vergoeden?

   Laat ons weten op welk gebied jouw vereniging ondersteund of geïnspireerd wil worden. Wij bundelen de vragen en bekijken of er een opleidings- of ondersteuningsmogelijkheid is die we vanuit de services (gedeeltelijk) kunnen financieren. Wil je trainers een opleiding laten volgen vanuit de bond en zou je graag willen dat dit (gedeeltelijk) gefinancierd wordt vanuit het servicebudget? Laat dit ons dan ook weten! Wij bekijken samen met de Adviseur Lokale Sport welke aanvragen er binnen komen en gaan na wat de mogelijkheden hierin zijn.

   Vragen?

   Heb je vragen over een van bovenstaande cursussen? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuner Joey Rutten via joey@negen.nl of bel 06-47949518.