Met GIDS Doen meer mensen Mee

Dankzij GIDS middelen kunnen inwoners uit Gennep, die langdurig inactief zijn en afhankelijk van een bijstandsuitkering, weer meedoen.

Bewegen, (mentale) coaching en informatie over gezondheid, zijn middelen die worden ingezet om mensen te activeren. De deelnemers van GIDS krijgen een sportprogramma en mentale coaching aangeboden, 14 weken lang. Door de (sport)bijeenkomsten ontmoet men elkaar en ontstaan nieuwe sociale contacten.

De aanpak werkt dankzij de inzet en betrokkenheid van verschillende professionals en organisaties, waaronder het Arbeidsontwikkelbedrijf INTOS, ESP centrum voor fysiotherapie, medische fitness en reintegratie, mentale coaching en training van RB-coaching en de beweegcoach. Door het opstellen van kleine, haalbare doelen, kunnen dagelijkse gewoontes aangepast worden naar gezondheidsbevorderende gewoontes, bijvoorbeeld door vaker de trap te nemen of op de fiets te stappen in plaats van de auto, na het eten een rondje te wandelen, de auto iets verder weg parkeren etc.

De deelnemers zijn actiever geworden, voelen zich fitter en ondernemen meer actie. Een deelnemer zei bijvoorbeeld: ‘Ik heb voor het eerst met mijn kind gevoetbald.’ Een andere deelnemer had weer zin en energie om te gaan studeren.

Uit een subjectieve meting naar de gezondheidsbeleving, blijkt dat de deelnemers zichzelf bij de start van het traject een 4,5 geven. Na afloop van het traject is dat een 6 geworden (gemiddelde gezondheidsbeleving bij de Nederlandse bevolking is 7,2). De deelnemers hebben door de trainingen handvaten gekregen om ook na deze 14 weken aan hun gezondheid te blijven werken. Driekwart gaat door met sporten, onder begeleiding van de beweegcoach.

De komende jaren kan de gemeente deze aanpak voortzetten met behulp van de GIDS-gelden, maar hopelijk sluiten in de toekomst meer partners aan, zoals zorgverzekeraars en sportverenigingen zodat deze aanpak gecontinueerd kan worden.