Inhoud Sportakkoord

Het lokale Sportakkoord in de gemeente Gennep is in november 2019 door ruim 30 partners ondertekend. Met dit Sportakkoord hebben we gezamenlijk de volgende ambitie voor ogen: “Door samenwerking en gezamenlijke ambities willen we het voor alle inwoners van de gemeente Gennep mogelijk maken om met plezier te gaan en te blijven sporten en bewegen. Hiervoor is veilig en duurzaam sport- en beweegaanbod bekend en beschikbaar dat aansluit op de diversiteit aan wensen en mogelijkheden voor de inwoners van de gemeente Gennep”.

Samen werken we aan drie thema’s:

 1. Vitaal meedoen
 2. Vitale jeugd
 3. Vitale sportaanbieders

Bekijk hieronder de samenvatting van ambities en acties per thema:


Vitaal meedoen

Ambitie

Door goede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en sport- en beweegaanbieders is er altijd een match te maken tussen de wensen en behoeften van inactieve inwoners en sport- en beweegaanbieders waardoor meer inwoners sporten, bewegen en de gezondheid en participatie bevorderd worden.

Activiteiten

 • Realiseren dat sport- en beweegaanbieders uitvoeringspartners worden van Gennep Doet Mee.
 • Het sport- en beweegaanbod in de gemeente Gennep voor inactieve inwoners zichtbaar, vindbaar en bereikbaar maken.
 • Organiseren dat zorg- en welzijnsprofessionals de verbinding kunnen maken tussen de wensen en behoeften van inactieve inwoners voor het sport- en beweegaanbod.


Vitale Jeugd

Ambitie

Sport- en beweegaanbieders bieden samen, in afstemming met het onderwijs, onder deskundige leiding een multisport-programma aan voor kinderen vanaf 6 jaar, waarbij sportplezier en motorische ontwikkeling centraal staan.

Activiteiten

 • Vormen van een multisport-netwerk van sport- en beweegaanbieders en basisscholen.
 • (Bij)scholen en coachen van sporttechnisch kader van sportaanbieders voor het verzorgen van multisport-activiteiten.
 • Organiseren van een multisport-aanbod via een gezamenlijk programma van sport- en beweegaanbieders in de gemeente Gennep.


Vitale Sportaanbieders

Ambitie

Sport- en beweegaanbieders hebben de krachten gebundeld en zijn door de samenwerking (Sportplatform Gennep) een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner geworden voor de gemeente en maatschappelijke organisaties, voor de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk sportbeleid en bij maatschappelijke vraagstukken waar sport en bewegen als middel een bijdrage kan leveren.

Activiteiten

 • Samenstellen van een initiatiefgroep Sportplatform Gennep.
 • Formuleren van een visie op de taken, rollen en verantwoordelijkheden van het Sportplatform Gennep en de positionering in de gemeente Gennep.
 • Inrichten van de organisatie Sportplatform Gennep.