Beweegtuin

In de wijk Op de Logte ligt een beweegtuin voor ouderen. Een heuse speeltuin voor volwassenen en een plek voor ouderen om fit te worden en te blijven. Dicht bij de mensen, gelegen achter het zorgcentrum. De tuin heeft verschillende sportapparaten en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Dat maakt van de beweegtuin een echte ontmoetingsplek. De beweegtuin is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen wijkraad, beweegcoaches en gemeente. De wijkraad heeft bovendien zelf een groot deel van de benodigde middelen bij elkaar gebracht. Later wordt nog een bootcamp base aangelegd.

De beweegtuin is er niet alleen voor ouderen, maar is juist ook een middel om ontmoeting tussen diverse groepen te stimuleren. Alle beweegcoaches in Gennep hebben al diverse activiteiten gepland bij de beweegtuin.